“What is essential….”

Art portfolio- my work, Studio news/blog
What is essential is invisible to the eye(s) 2015 thread, rubber, batting and wood

What is essential is invisible to the eye(s) 2015 thread, rubber, batting and wood

The title of this work was inspired by a quote from the book: The little Prince (Antoine de Saint-Exupery).

This is currently part of another group exhibition- also at the KKNK (Klein Karoo National Arts Festival) in Oudtshoorn.  It’s called: “Kunstenaar as Outeur/Artist as Author) curated by Corlie de Kock.  Only running until the 11th of April 2015.

What is this exhibition about? The curator wrote the following: (…apologies- it is only in Afrikaans 😉

Die kunstenaar as outeur: ‘n Essensialistiese beskouing van kontemporêre Suid-Afrikaanse kuns
Die uitstalling fokus op die verpersoonliking van kuns en die essensiële eienskappe van die skeppende kunstenaar wat
in kunswerke uitgebeeld word. Kunstenaars het deur alle eeue heen selfportrette geskep omdat hulle in die visuele
kuns ‘n manier gevind het om die self te definiëer. Dit het neergekom op sowel ‘n soeke na as ‘n uitdrukking van
identiteit. Vir hierdie uitstalling word kunswerke gekies na aanleiding van die aard van die essensies wat die kunstenaar
in die kunswerk ondersoek: geslag, identiteit, ‘n bepaalde gesture, voorwerpe van persoonlike betekenis, die self as
performance.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s