Work those fingers to the bone

Art portfolio- my work

 

"Work those fingers to the bone" 2016 Cotton thread, batting and rubber 25 x 18 cm

“Work those fingers to the bone” 2016 Cotton thread, batting and rubber 25 x 18 cm

“Borduurwerk is die handwerk wat die algemeenste deur vroue w^ereldwyd gedoen word.  Elke vrou weet hoe om naaldwerk te doen en die begeerte om hierdie mag vir iets meer as net gebruiksartikels aan te wend, is by die meeste vroue ingebore.” Dawid C. Minter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s