Rearing its ugly head….Lelike ding wat sy kop uitsteek…

Art portfolio- my work

Lelike ding wat sy kop uitsteek approx 50 x 34 cm cotton thread, rubber and wood 2018

“But it is a statuette with a human face- or, that lacking, an ear of a corn, even a piece of wood – which will most satisfyingly serve the girl as substitute for that double, that natural playting: the penis” Simone de Beauvoir

detail

detail

P.S Werk wat tans te sien is by Fried Contemporary gallery – deel van die “Black Humour” uitstalling

P.S.S Voëlkop-pop ?!

P.S.S.S *photographs of my work taken by Kleinjan Groenewald

6 thoughts on “Rearing its ugly head….Lelike ding wat sy kop uitsteek…

    1. Ek was heel onbewus van die plant, maar het dit gaan google. Ek sien hoekom jy daarna verwys, en toe kan ek ook nie help om te lag. Toeval is n wonderlike ding. Dankie dat jy my daarvan bewus gemaak het. xxx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s