You are invited to a Familie-Kielie

Art portfolio- my work, Studio news/blog

99 Loop is delighted to showcase a solo exhibition by Hannalie Taute. Join us for the opening on Wednesday, August 28th. Refreshments will be served.

“They say that I am an invented character, then so too are my family, or are they?” With her fondness for the fabulous aspect of stories – the extension of games – of imitation of fantasy, Hannalie Taute presents to you the whole FAM-DAMNILY.

This exhibition is a continuation of Taute’s interest in and investigations of various relationships. The exhibition includes a series of portraits that Taute likes to refer to as a ‘dysfunctional family’.

This will be the first time that a selection of the artist’s sketchbook pages will be on display since she started working with rubber. These sketches feature some key ideas behind the strange business of family such as the act of copying and repeating, but also dissecting and dismantling along with reassembling. The act of repasting and putting back together again while enjoying the freedom to remake things differently – the hybridizing, upsetting the order of things. The fabricating, the aberrations, making monsters and naming them. Ultimately, this exhibition is a look into Taute’s compulsive activities. Please meet the whole fam-damnily, aimed at putting your judgmental faculties to the test.
_

“Hulle sê ek is ‘n fiktiewe karakter, maar so ook my familie, of is hulle?” Hannalie Taute het ‘n voorliefde vir die fabelagtige elemente in stories en ‘n liefde om, soos in ‘n speletjie, fantasie na te boots.
Dit is dan hoe sy hierdie FAM-DAMNILY aanbied.

Hierdie uitstalling is ‘n uitvloeisel van Taute se belangstelling in ondersoeke in verskeie verhoudings. Die uitstalling sluit ‘n reeks portrette in waarna die kunstenaar verwys as ‘n “disfunksionele” familie.

Dit sal die eerste keer wees sedert sy met rubber werk dat ‘n gedeelte van haar sketsboekbladsye uitgestal word. Hierdie sketse sluit sleutelidees in van die interessante familiedinamika, soos die rol van navolg en herhaal, maar ook die ontleding, analise en bymekaarbring van idees. Dis die uitmekaarhaal en heelmaak van idees, gedoen met die vryheid om dit anders te maak met ‘n totale nuwe eindproduk. Dit word ‘n nuwe uitvindsel met nuwe benaminge. Met hierdie uitstalling kry ons ‘n kykie in Taute se kompulsiewe aktiwiteite. Kom ontmoet die hele FAM-DAMNILY en toets jou kritiese vermoëns.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1991322887634782/

Artsy link: https://www.artsy.net/show/99-loop-gallery-hannalie-taute-familie-kielie